12/08/2022

ดูหนังออนไลน์ ฟรีชัด ระดับ hd แนะนำหนังปี 2020

อันดับ ภาพยนตร์ที่ดีที่สุดแห่งปี 2019 2020 หนังดีที่ไม่ควรพลาดในทศวรรษที่ผ่านมา ใครยังไม่ดูต้องดู ห้ามพลาดโดยเด็ดขาด !

แซ่บราดน้ำเชื่อม! “เกรซ กาญจน์เกล้า”เสิร์ฟบิกินี่สีหวานทำใจสะท้านไปทั้งดวง

“สันติภาพ” หมายถึง สภาวะแห่งความสันติ ความสงบสุข ไม่มีการทำศึก ไม่มีความประพฤติปฏิบัติอันรุนแรง ที่บางทีอาจส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และความยั่งยืนและมั่นคง เมื่อประชาคมโลกต่างมองเห็นความสำคัญของสันติภาพ จึงก่อให้เกิดการกำหนดวันสันติภาพโลก วันนี้มีประวัติที่มาที่ไปยังไง ไทยรัฐออนไลน์นำสาระวิชาความรู้มาฝากกัน

วันสันติภาพโลก คือวันใด?

วันสันติภาพโลก (World Peace Day หรือ International Day of Peace) ตรงกับวันที่ 21 เดือนกันยายน ของทุกปี เป็นวันที่อยากให้คนทั่วทั้งโลกตระหนักถึงการงดใช้ความรุนแรง ทั้งยังต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม เนื่องด้วยประวัติศาสตร์โลกที่ผ่านมา เกิดการทำศึก ความรุนแรง ก่อให้เกิดความสูญเสียนับครั้งไม่ถ้วน แม้แต่ในปัจจุบันเอง ก็ยังมีความรุนแรงเกิดขึ้นทั่วทั้งโลก ตั้งแต่ปัญหาระดับครอบครัว ไปจนถึงปัญหาระหว่างประเทศ การใช้สันติวิธีในการแก้ไขปัญหาหัวข้อต่างๆร่วมกัน จึงเป็นวิถีทางที่จะสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นบนโลก

ที่มาวันสันติภาพโลก มีประวัติยังไง?

ตอนแรกวันสันติภาพโลกจะตรงกับทุกๆวันอังคารที่ 3 ของเดือนกันยายน เริ่มประกาศใช้เป็นครั้งแรกโดยคณะกรรมการยูเอ็น เมื่อปี ค.ศ. 1981 ซึ่งการกำหนดให้มีวันสันติภาพในครั้งนั้น ก็เพื่อให้ทั่วทั้งโลกได้ตระหนักและให้ความใส่ใจกับ “สันติภาพ” อันคือ ภาวการณ์สันติภาพสุขสงบ

จุดหมาย 6 ข้อของวันสันติภาพโลก

1. เคารพต่อชีวิตและศักดิ์ศรีของแต่ละบุคคล โดยไม่ไม่เสมอภาคแบ่งชนชั้นวรรณะ
2. ไม่ใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเยาวชน
3. ร่วมสร้างสังคมแบ่งปันอย่างมีน้ำใจ เพื่อลดการแบ่งแยก การกดขี่ทางด้านการเมือง และเศรษฐกิจ
4. เคารพเสรีภาพในการแสดงออก และสารภาพความต่างทางด้านวัฒนธรรม
5. ดำรงชีพอย่างรับผิดชอบ และเคารพต่อทุกชีวิตในโลก เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติ
6. สร้างความพร้อมเพรียง เคารพต่อวิธีการระบบประชาธิปไตย เปิดโอกาสทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างทัดเทียมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพศหญิง

“นกพิราบ” เครื่องหมายแห่งสันติภาพ

นกพิราบคาบกิ่งมะกอก ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องหมายวันสันติภาพสากล สื่อถึงสันติภาพและความสงบสุข ตามความเลื่อมใสที่ว่า “นกพิราบ” เปรียบได้เสมือนดั่งความบริสุทธิ์ของพระไบเบิล ทั้งยังเป็นผู้แทนของพระเจ้าอีกด้วย
คําขวัญวันสันติภาพโลก 2564/2021
ทุกๆปี องค์การสหประชาชาติ จะกำหนดคำขวัญวันสันติภาพโลก เพื่อให้ใช้เป็นแถวทางปฏิบัติสู่การงดใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ สำหรับคำขวัญของปี 2564 ระบุว่า “Recovering better for an equitable and sustainable world” โดยมุ่งเน้นไปที่การให้ความใส่ใจต่อความเสมอภาค และความมั่นคงและยั่งยืนของโลก.
ถัดมาในปี ค.ศ. 2001 ยูเอ็นลงความเห็นใหม่อีกครั้ง โดยกำหนดให้วันสันติภาพโลก ตรงกับวันที่ 21 เดือนกันยายน ของทุกปี นับว่าเป็นวันสันติภาพสากลของโลก ที่จำเป็นต้องจบการสู้รบ ลดใช้ความรุนแรง รวมถึงหยุดรบในการทำศึกตลอดวัน

นับจากนั้นเป็นต้นมา วาระเรื่องสันติภาพก็กลายเป็นสิ่งที่ประเทศสมาชิกยูเอ็น ต้องร่วมกันรณรงค์ และร่วมมือกันส่งเสริมสันติภาพทั่วทั้งโลก จบความรุนแรงไม่เพียงแต่ในการทำศึกเท่านั้น แม้กระนั้นยังรวมถึงหยุดความประพฤติปฏิบัติความรุนแรงต่อเด็ก และเพศหญิง เพื่อนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมสันติภาพให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาคมโลก