12/08/2022

ดูหนังออนไลน์ ฟรีชัด ระดับ hd แนะนำหนังปี 2020

อันดับ ภาพยนตร์ที่ดีที่สุดแห่งปี 2019 2020 หนังดีที่ไม่ควรพลาดในทศวรรษที่ผ่านมา ใครยังไม่ดูต้องดู ห้ามพลาดโดยเด็ดขาด !

เช็คสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 รับสิทธิชดเชยอะไรบ้างตรงนี้มีคำตอบ

เช็คสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 ผู้ประกันตนกลุ่มอาชีพอิสระ กรุ๊ปแรงงานนอกระบบ สมัครเป็นผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคมได้รับสิทธิอะไรบ้างที่นี่มีคำตอบ

จากกรณีที่ คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ได้อนุมัติมาตรการเยียวยาโควิด ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด โดยให้ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบลงทะเบียนที่สำนักงานประกันสังคม หรือ ลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ www.sso.go.th

ในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา 40 กรุ๊ปผู้ทำอาชีพอิสระหรือเป็นแรงงานนอกระบบ ซึ่งจะได้รับสิทธิความป้องกันและสิทธิประโยชน์จากการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม จะได้รับความช่วยเหลือ 5,000 บาทจากรัฐบาล

โดยกลุ่มอาชีพอิสระที่ยังไม่เข้าสู่ระบบประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมเปิดโอกาสกำหนดให้จำต้องยื่นหลักฐานการเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ด้านในเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อรับเงินเยียวยาล่าสุดปริมาณ 5000 บาท

คุณลักษณะของผู้ประกันตนมัธยม40

• ชนชาติไทย
• ประกอบอาชีพอิสระ หรือ แรงงานนอกระบบ
• มีอายุตั้งแต่ 15 ปีแต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
• ไม่เคยเป็นพนักงานลูกจ้างในระบบประกันสังคมมัธยม33 และ มัธยม39 มาก่อน
• ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
• คนที่ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเริ่มต้นด้วยเลข 0,6,7 (ละเว้นเริ่มต้นด้วย 00)
• ผู้พิการที่รับทราบสิทธิสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมัธยม40 ได้

ช่องทางสมัครมาตรา 40

1.เว็บ www.sso.go.th
2. เคาน์เตอร์เซอร์วิส เซเว่น-อีเลฟเว่น ทุกสาขา
3.ธนาคาร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทุกสาขา
4.โครงข่ายประกันสังคม ทั่วทั้งประเทศ
5.บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
6.สายด่วนประกันสังคม 1506

เลือกจ่ายเงินสมทบ 3 ทางเลือก ดังเช่น

1. 70 บาท/เดือน
2. 100 บาท/เดือน
3. 300 บาท/เดือน

40-1

กรณีพิการทุพพลภาพ

ข้อแม้การเกิดสิทธิ

• จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 6 เดือนใน 10 เดือน ก่อนเดือนพิการทุพพลภาพ ได้รับ 500 บาท
• จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 12 เดือนใน 20 เดือน ก่อนเดือนพิการทุพพลภาพ ได้รับ 650 บาท
• จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 24 เดือนใน 40 เดือน ก่อนเดือนพิการทุพพลภาพ ได้รับ 800 บาท
• จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 36 เดือนใน 60 เดือน ก่อนเดือนพิการทุพพลภาพ ได้รับ 1,000 บาท

ทางเลือกที่ 1 และทางเลือกที่ 2
ได้รับเงินชดเชยการขาดรายได้ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 15 ปี

*เสียชีวิตระหว่างรับเงินชดเชยการขาดรายได้กรณีพิการทุพพลภาพ ได้รับเงินค่าเผาศพ 25,000 บาท

ทางเลือกที่ 3
ได้รับเงินชดเชยการขาดรายได้ต่อเดือน ชั่วชีวิต

*เสียชีวิตระหว่างรับเงินชดเชยการขาดรายได้กรณีพิการทุพพลภาพ ได้รับเงินค่าเผาศพ 50,000 บาท
กรณีตาย

ข้อแม้การเกิดสิทธิ
จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 6 ใน 12 เดือน ก่อนเดือนที่ตาย ละเว้น กรณีตายเนื่องจากอุบัติเหตุ
ถ้าจ่ายเงินสมทบไม่ครบ 6 ใน 12 เดือน แต่มีการจ่ายเงินสมทบ 1 ใน 6 เดือน ก่อนเดือนที่ตาย

ทางเลือกที่ 1 และทางเลือกที่ 2

ได้รับเงินค่าเผาศพ 25,000 บาท จ่ายให้กับผู้จัดการศพ
ได้รับเงินเกื้อหนุนกรณีตาย 8,000 บาท ถ้าจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 60 เดือน ก่อนเดือนที่ตาย

ทางเลือกที่ 3

ได้รับเงินค่าเผาศพ 50,000 บาท ก่อนเดือนที่ตาย จ่ายให้กับผู้จัดการศพ
กรณีชราภาพ
ข้อแม้การเกิดสิทธิ
เมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน

ทางเลือกที่ 1

-ไม่ป้องกัน-

ทางเลือกที่ 2

ได้รับบำเหน็จชราภาพ (เงินช่วยเหลือ 50 บาท คูณ ปริมาณเดือนที่จ่ายเงินสมทบ บวก
เงินออมเพิ่ม) พร้อมผลประโยชน์ตอบแทนทุกปีดังที่สำนักงานประกันสังคมระบุ

ทางเลือกที่ 3

ได้รับบำเหน็จชราภาพ (เงินช่วยเหลือ 150 บาท คูณ ปริมาณเดือนที่จ่ายเงินสมทบ บวก เงินออมเพิ่ม) พร้อมผลประโยชน์ตอบแทนทุกปีดังที่สำนักงานประกันสังคมระบุ
*ผู้ประกันตนทางเลือกที่ 2 และทางเลือกที่ 3 สามารถจ่ายเงินสมทบเสริมเติม (ออมเพิ่ม) ได้ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อเดือน
กรณีเกื้อหนุนลูก
ข้อแม้การเกิดสิทธิ
จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 24 ใน 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับผลดีชดเชย
*ขณะรับเงินเกื้อหนุนลูก จำต้องจ่ายเงินสมทบทุกเดือน

ทางเลือกที่ 1 และ

ทางเลือกที่ 2

-ไม่ป้องกัน-

ทางเลือกที่ 3

ได้รับเงินเกื้อหนุนลูกรายเดือน คนละ 200 บาท คราวละไม่เกิน 2 คน ลูกอายุตั้งแต่ทีแรกกำเนิดแต่ไม่เกิน 6 ปี บริบูรณ์