17/08/2022

ดูหนังออนไลน์ ฟรีชัด ระดับ hd แนะนำหนังปี 2020

อันดับ ภาพยนตร์ที่ดีที่สุดแห่งปี 2019 2020 หนังดีที่ไม่ควรพลาดในทศวรรษที่ผ่านมา ใครยังไม่ดูต้องดู ห้ามพลาดโดยเด็ดขาด !

สมัครสมาชิก SME ตรงนี้! ช่วยนาย 3,000 บาท ต่อหัวต่อเดือน

รัฐมนตรีว่าการแรงงาน หวาดหวั่นสถานประกอบการ ยังไม่เคยทราบ “โครงงานผลักดันแล้วก็รักษาระดับการว่าจ้างในธุรกิจ SMEs” ถ้าเกิดสมัครสมาชิกตามที่ได้มีการกำหนดไม่ทัน ภายใน 20 เดือนพฤศจิกายน 64 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากเมือง 3000 บาท ต่อหัวต่อเดือน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยออกมาว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ทำโครงงานผลักดันแล้วก็รักษาระดับการว่าจ้างในธุรกิจ SMEs เปิดสมัครสมาชิกผ่านเว็บไซต์ “ผลักดันการว่าจ้างเอสเอ็มอี.doe.go.th” ตั้งแต่วันที่ 20 เดือนตุลาคม 64 – 20 เดือนพฤศจิกายน 64 เดี๋ยวนี้มีสถานประกอบการสมัครสมาชิกร่วมโครงงาน 169,096 ราย หรือร้อยละ 42.84 ช่วยรักษาระดับการว่าจ้างผู้รับจ้างเชื้อชาติไทย 2,536,686 คน หรือร้อยละ 62.90 ซึ่งเหลือระยะเวลาสมัครสมาชิกร่วมโครงงานเพียงแต่ 4 วันเพียงแค่นั้น ถ้าเกิดไม่ปฏิบัติการตามระยะเวลาที่ระบุจะก่อให้นาย สถานประกอบการ หมดสิทธิที่จะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ในอัตรา 3,000 บาทต่อผู้รับจ้างเชื้อชาติไทย 1 คนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในเดือนพฤศจิกายน 2564 – เดือนมกราคม 2565

“พล.อำเภอประยุทธ์ จันทร์อร่อย นายกฯ แล้วก็พล.อำเภอประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ซึ่งควบคุมดูแลกระทรวงแรงงาน ขมักเขม้นที่จะจัดการกับปัญหาเศรษฐกิจ แล้วก็สังคมที่ได้รับผลพวงจากการแพร่ระบาดของโรค วัววิด -19 โดยได้อนุมัติโครงงานผลักดันแล้วก็รักษาระดับการว่าจ้างในธุรกิจ SMEs ภายใต้กรอบวงเงิน 37,506,414,000 บาท เพื่อให้นายสามารถรักษาระดับการว่าจ้าง ทำให้ผู้รับจ้างเชื้อชาติไทยในธุรกิจ SMEs ผิดเลิกจ้างตามเงื่อนไขโครงงานฯ มีรายได้ดูแลตนเองแล้วก็ครอบครัว ทั้งนาย สถานประกอบการ ได้รับเงินสมทบเพื่อเสริมสภาพคล่อง นำไปฟื้นฟูธุรกิจ แล้วก็สร้างความแข็งแรงในธุรกิจให้ดำเนินกิจการได้สม่ำเสมอ ซึ่งผมปรารถนาดีนาย สถานประกอบการนิดหน่อยที่ยังไม่เคยทราบโครงงานฯ ในเวลานี้ก็มอบหมายกรมการจัดหางานรีบโทรแจ้งนายในเขตพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบครั้งละราย เพื่อให้รับรู้ข้อมูลแล้วก็มาสมัครสมาชิกทันตามกำหนด” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน พูดว่า กรมการจัดหางานรับข้อสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในเวลานี้มอบหมายข้าราชการแล้วก็ข้าราชการจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดกรุงเทพ พื้นที่ 1-10 แล้วก็สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ ติดตามนาย สถานประกอบการที่ลงบัญชีที่ตั้งบริษัทในเขตพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงงานฯ แล้วก็เร่งรัดให้สมัครสมาชิกภายในตั้งเวลา ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ที่ยังไม่รู้ข้อมูลโครงงานแล้วก็ยังไม่สมัครสมาชิกมักเป็นนายในธุรกิจขนาดเล็กที่มีการว่าจ้าง 3 – 4 คน

สมัครสมาชิก SME ผลักดันการว่าจ้างเอสเอ็มอี.doe.go.th ที่นี่

job

“สำหรับนาย/สถานประกอบการภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม แล้วก็มีลูกว่าจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน สามารถสมัครร่วมโครงงาน ผ่านเว็บไซต์ “ผลักดันการว่าจ้างเอสเอ็มอี.doe.go.th” เพื่อตรวจทานคุณสมบัติ เมื่อได้รับการยินยอมแล้ว จำเป็นต้องสมัครใช้บริการระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม เพื่อยื่นแบบรายการแสดงข้อมูลการส่งเงินอุดหนุน สปส. 1-10 ในระบบ e-Sevice จึงจะได้รับเงินสมทบจากโครงงานนี้ ในกรณีที่นายไม่สามารถสมัครสมาชิกร่วมโครงงานฯผ่านระบบด้วยตนเอง สามารถนำเอกสารซึ่งมี หนังสือมอบฉันทะติดอากรแสตมป์ 30 บาท สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจแล้วก็ผู้รับมอบอำนาจ สำเนาหน้าสมุดแบงค์ (กรณีใช้บัญชีกระแสรายวัน ให้ใช้สมุดหน้าเช็คที่มีชื่อนายแล้วก็เลขบัญชี) แล้วก็สำเนาใบรับรองการจะทะเบียนนิติบุคคล หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (นายบุคคลปกติ) โดยเซ็นชื่อรับประกันสำเนาถูกทุกฉบับ ติดต่อที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดกรุงเทพพื้นที่ 1 – 10 เพื่อให้ข้าราชการปฏิบัติการให้ หรือถ้าเกิดต้องการซักถามข้อมูลเพิ่มเติมให้ติดต่อที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว