11/08/2022

ดูหนังออนไลน์ ฟรีชัด ระดับ hd แนะนำหนังปี 2020

อันดับ ภาพยนตร์ที่ดีที่สุดแห่งปี 2019 2020 หนังดีที่ไม่ควรพลาดในทศวรรษที่ผ่านมา ใครยังไม่ดูต้องดู ห้ามพลาดโดยเด็ดขาด !

ราชวิทยาลัยอายุรเวชฯ แถลง 5 จุดยืน เร่งรัฐบาลนำเข้าวัคซีนลู่ทาง

ราชวิทยาลัยอายุรเวชแห่งเมืองไทย แถลง 5 จุดยืน เรียกร้องรัฐบาลนำเข้าวัคซีนลู่ทาง ปรับกฎที่ทำให้เกิดความช้า สร้างความแจ่มแจ้ง-โปร่งใส ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลทางด้านการเมืองหรือผลตอบแทน

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ราชวิทยาลัยอายุรเวชแห่งเมืองไทย ออกประกาศ ที่ รอ.ทั่วไป 78/2564 เรื่อง วัคซีนคุ้มครองปกป้องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ฉบับที่ 2) แถลงจุดยืนเรื่องวัคซีนโควิด ฉบับที่ 2 ดังต่อไปนี้

ตามที่ราชวิทยาลัยอายุรเวชแห่งเมืองไทยได้แถลงจุดยืน (position statement) เรื่องวัคซีนคุ้มครองปกป้องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (วัคซีนโควิด-19) ฉบับที่ 1 ไปแล้วเมื่อวันที่ 7 เดือนพฤษภาคม 2564 เพื่อช่วยเหลือให้ทุกคนรับวัคซีนโควิด-19 อย่างรวดเร็วที่สุดนั้น จากสถานการณ์การระบาดที่มีปริมาณผู้เจ็บป่วยเพิ่มขึ้น การเกิดการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์เข้ามาในประเทศ

รวมถึงข้อมูลเรื่องความสามารถรวมทั้งประสิทธิผลของวัคซีนโควิด-19 จำพวกต่างๆที่เพิ่มขึ้น ผู้ตัดสินบริหารราชวิทยาลัยอายุรเวชแห่งเมืองไทย จึงลงความเห็นแถลงจุดยืน (position statement) เรื่องวัคซีนคุ้มครองปกป้องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ฉบับที่ 2 ดังต่อไปนี้

1.รัฐบาลควรใช้ความพยายามอย่างมากสุดในการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ให้มีใช้อย่างเพียงพอทั้งยังจำนวนรวมทั้งคุณภาพ เพื่อกำเนิดภูมิคุ้มกันหมู่อย่างรวดเร็ว รวมทั้งควรจะให้ความเอาใจใส่กับความเสี่ยงของการเกิดการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์ซึ่งมีอัตราการแพร่ไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งทำให้ความสามารถรวมทั้งประสิทธิผลของวัคซีนน้อยลง
โดยเร่งจัดหาวัคซีนโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งประสิทธิผลต่อเชื้อกลายพันธุ์มาใช้ เพื่อครอบคลุมทั้งยังผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน รวมทั้งเพื่อฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับผู้ที่ได้รับวัคซีนสุดแท้แต่อาจยังไม่ครอบคลุมเชื้อกลายพันธุ์ โดยมุ่งเน้นกรุ๊ปที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเป็นขั้นแรก

2.รัฐบาลควรใช้ความพยายามอย่างมากสุดรวมทั้งเร็วที่สุด ในการนำเข้าวัคซีนลู่ทางทุกชนิดที่ได้รับการยินยอมโดยอย. โดยปรับกฎข้อปฏิบัติรวมทั้งระบบราชการที่ทำให้เกิดความช้า รวมถึงช่วยเหลือการศึกษาเรียนรู้วิจัยวัคซีนรวมทั้งผลิตวัคซีนภายในประเทศ เพื่อพสกนิกรได้รับโอกาสรวมทั้งลู่ทางในการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 เพิ่มขึ้น

3.รัฐบาลควรจะบริหารจัดการกระจัดกระจายวัคซีนโควิด-19 ให้ดีขึ้นอย่างเป็นระบบ มีความแจ่มแจ้งรวมทั้งโปร่งใส ให้ความเอาใจใส่กับวิธีการทางการแพทย์รวมทั้งสาธารณสุข โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลทางด้านการเมืองหรือผลตอบแทนอะไรก็ตามรวมถึงต้องติดต่อสื่อสารทำความเข้าใจเรื่องวัคซีนโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นหลังการได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างเปิดเผยรวมทั้งรวดเร็ว

4.พสกนิกรควรจะเข้ารับวัคซีนอย่างรวดเร็วที่สุด ทั้งที่รัฐบาลจัดหามาให้รวมทั้งวัคซีนลู่ทาง โดยยังต้องให้ความเอาใจใส่ของมาตรการการปกป้องคุ้มครองโรคอย่างเช่น เว้นกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม การเว้นระยะห่าง ล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย อย่างเคร่งครัดหากแม้ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบแล้ว เพราะว่าวัคซีนทุกชนิดคุ้มครองปกป้องการเกิดโควิด-19 ได้ระดับหนึ่งเพียงแค่นั้น แต่คุ้มครองปกป้องอาการเจ็บเจ็บไข้รุนแรงรวมทั้งเสียชีวิตก้าวหน้า

5.สมาชิกราชวิทยาลัยอายุรเวชฯ ทุกคนควรจะเข้ารับวัคซีนเมื่อมีโอกาสได้รับการฉีดเร็วที่สุด เพื่อลดการเจ็บป่วย ลดการกักตัว ลดการนำเชื้อไปสู่ผู้เจ็บป่วยรวมทั้งผู้มาร่วมงาน ลดการระบาดด้านในสถานพยาบาล รวมถึงเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับแพทย์สาขาอื่นๆเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ รวมทั้งพสกนิกรในการยอมรับวัคซีนโควิด-19
ประกาศในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564

แพทย์อนุตตร จิตติเตียนนันทน์

ประธานราชวิทยาลัยอายุรเวชแห่งเมืองไทย

vaccine1