11/08/2022

ดูหนังออนไลน์ ฟรีชัด ระดับ hd แนะนำหนังปี 2020

อันดับ ภาพยนตร์ที่ดีที่สุดแห่งปี 2019 2020 หนังดีที่ไม่ควรพลาดในทศวรรษที่ผ่านมา ใครยังไม่ดูต้องดู ห้ามพลาดโดยเด็ดขาด !

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เผยความเห็นที่ประชุม เลื่อนเปิดภาคเรียน เป็น 1 ไม่.ย. 64

“ตรีนุช” เปิดเผยมติที่ประชุมข้างหลังร่วมปรึกษาขอคำแนะนำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนเปิดเทอมจาก 17 พ.ค. เป็น 1 ไม่.ย. 64

วันที่ 27 เม.ย. 2564 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เผยข้างหลังการประชุมกับหน่วยงานในสังกัดทั้งคณะกรรมการการเรียนพื้นฐาน (กพฐ.) คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) คณะกรรมการส่งเสริมการเรียนเอกชน (กช.) และที่ทำการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการเรียนตามสบาย (กศน.) ว่า ที่ประชุมมีมติเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 พ.ค. 2564 เป็นวันที่ 1 ไม่.ย. 2564 เพราะเหตุว่าเหตุการณ์การระบาดของของโรควัววิด-19
พร้อมกำหนดวิธีการปฏิบัติการ เพื่อไม่ให้การเลื่อนวันเปิดภาคเรียนกระทบต่อจังหวะสำหรับในการศึกษาและสิทธิของนักศึกษา ดังนี้

• ช่วงจากวันที่ 17-30 พ.ค. 2564 ให้สถานศึกษา อาจารย์ และพนักงาน เตรียมตัวในด้านอาคารสถานที่ การจัดการเรียนการสอน และอื่นๆเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน
• ติดต่อสื่อสารและทำความเข้าใจกับผู้ดูแลสำหรับในการเลื่อนวันเปิดภาคเรียน
• อาจารย์ อาจไปเยี่ยมผู้เรียน นักศึกษาที่บ้าน
• ดำเนินกิจกรรมเสริมให้แก่นักศึกษา ซึ่งอาจใช้ระบบออนไลน์ หรือระบบอื่นๆที่เหมาะสม โดยไตร่ตรองตามบริบทและประกาศของศูนย์บริหารเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรนา 2019 (ศบค.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
อย่างไรก็แล้วแต่ กระทรวงเล่าเรียนจะประเมินผลเป็นระยะ สำหรับโรงเรียนที่อยู่นอกเขตเมือง ซึ่งได้รับผลกระทบจากวัววิด-19 ไม่มาก สามารถจัดแจงจัดแจงเรียนการสอนในต้นแบบธรรมดาเป็นหลักได้แก่เดิม ส่วนหมายกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้เป็นไปตามปฏิทินเดิมที่กำหนดไว้หมายถึงวันที่ 11 ต.ค. 2564.