17/08/2022

ดูหนังออนไลน์ ฟรีชัด ระดับ hd แนะนำหนังปี 2020

อันดับ ภาพยนตร์ที่ดีที่สุดแห่งปี 2019 2020 หนังดีที่ไม่ควรพลาดในทศวรรษที่ผ่านมา ใครยังไม่ดูต้องดู ห้ามพลาดโดยเด็ดขาด !

พิจารณาสิทธิ์ โอนเงิน “ประกันรายได้ข้าวปี 64/65” เงินทยอยเข้าแล้ว

แนวทางสำรวจสิทธิ์ โอนเงิน “ประกันรายได้ข้าวปี 64/65” ดังนี้เงินทยอยฝากบัญชีแล้ว ถ้าไม่เจอข้อมูลจะต้องติดต่อหน่วยงานที่รับจดทะเบียนเกษตรกรตามจำพวกพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ

จากกรณี คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 วงเงินรวม 13,225 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว แล้วก็คุ้มครองป้องกันความเสี่ยงด้านราคาไม่ให้เผชิญกับปัญหาขาดทุน ลดภาระค่าใช้จ่ายสำหรับเพื่อการแก้ปัญหาราคาผลิตผลล่มจมจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลก การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส “โควิด-19” แล้วก็อุทกภัย ในขณะที่กลไกตลาดยังคงทำงานปกติ โดยประกันรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 จำพวก อาทิเช่น

ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน
ข้าวเปลือกหอมมะลินอกเขต ตันละ 14,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน
ข้าวเปลือกหอมจังหวัดปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน
ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
เวลาที่ไทม์ไลน์การโอนเงิน แบ่งเป็น

งวดที่ 1 ชำระเงินวันที่ 9 พ.ย. 2564
งวดที่ 2 ชำระเงินวันที่ 10 พ.ย. 2564

สำหรับ หลักเกณฑ์การชำระเงินประกันรายได้ เกษตรกรจะต้องจดทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แล้วก็จะต้องแจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว เพื่อใช้เป็นข้อมูลขณะที่เกษตรกรจะได้รับสิทธิ์ทดแทน

สำหรับแนวทางการสำรวจสิทธิ์โครงการประกันรายได้กสิกร ปีการผลิต 2564/65

1. เข้าเว็บ chongkho.inbaac.com
2. กรอกเลขประจำตัวราษฎร พร้อมกดค้นหา
3. ถ้าผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จ แล้วก็ได้รับเงินแล้ว หน้าจอจะแสดงผลลัพธ์ “โอนเงินเรียบร้อยแล้ว” ถ้าไม่เจอข้อมูลการจดทะเบียน จะต้องติดต่อหน่วยงานที่รับจดทะเบียนเกษตรกรตามจำพวกพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ