11/08/2022

ดูหนังออนไลน์ ฟรีชัด ระดับ hd แนะนำหนังปี 2020

อันดับ ภาพยนตร์ที่ดีที่สุดแห่งปี 2019 2020 หนังดีที่ไม่ควรพลาดในทศวรรษที่ผ่านมา ใครยังไม่ดูต้องดู ห้ามพลาดโดยเด็ดขาด !

ผู้ฝากเงินจัดเตรียม 11 สิงหาคมนี้ ลดวงเงินคุ้มครองปกป้องเหลือ 1ล้านบาท 

5 ส.ค. 2564 นายทรงพล ชีวะสติปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันปกป้องเงินออม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 11 เดือนสิงหาคม 2564นี้เป็นต้นไป ผู้ฝากเงินในสถาบันการเงินภายใต้กฎหมายปกป้องเงินออมจะได้รับความปกป้องเงินออมตามกฎหมายปกป้องเงินออมในวงเงินไม่เกิน 1ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝาก ต่อสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นวงเงินที่กำหนดตามกฎหมายทั้งนี้ วงเงินปกป้องที่ 1 ล้านบาท มีผู้ฝากที่ได้รับความปกป้องเงินออมเต็มจำนวน 82.07 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.03 ของผู้ฝากอีกทั้งระบบ ซึ่งถือเป็นราษฎรส่วนใหญ่ของประเทศ
สำหรับข้อมูลเงินออม ณ วันที่ 31 พ.ค. 2564 ผู้ฝากในระบบสถาบันการเงินภายใต้ความปกป้องของสถาบันมีจำนวนทั้งหมด 83.72 ล้านราย เมื่อเปรียบเทียบกับปลายปีก่อน พบว่าจำนวนผู้ฝากเพิ่มขึ้น 1,337,334 ราย หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.62 โดยจำนวนผู้ฝากที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นผู้ฝากรายย่อยซึ่งมีเงินฝากไม่เกิน 1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97 ของจำนวนผู้ฝากที่เพิ่มขึ้นและก็เงินออมที่ได้รับความปกป้องมีจำนวน

ทั้งหมดทั้งปวง 15.28 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 347,940 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.33 จากปลายปีก่อน
สถาบันปกป้องเงินออม (สคฝ.) หรือ DPA มีหน้าที่สำคัญสำหรับในการปกป้องเงินออมแก่ผู้ฝากทั้งที่เป็นบุคคลปกติและก็นิติบุคคล ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่ฝากเงินเป็นสกุลเงินบาทกับสถาบันการเงินของไทยภายใต้กฎหมายปกป้องเงินออมซึ่งประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์ไทย 18แห่ง สาขาธนาคารเมืองนอก 12 แห่ง บริษัทเงินลงทุน 2 แห่ง และก็บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 3 แห่ง รวมทั้งสิ้น 35 แห่ง ซึ่งจะปกป้องโดยทันทีในลักษณะ 1 รายนามผู้ฝากต่อ 1 สถาบันการเงิน โดยปกป้องบัญชีเงินฝาก 5 ประเภท ตัวอย่างเช่น 1.เงินออมบัญชีเดินสะพัด 2.เงินออมออมทรัพย์ 3.เงินออมประจำ 4.บัตรเงินออม และก็ 5.ใบรับฝากเงิน โดยบัญชีเงินฝากที่ได้รับความปกป้องควรจะเป็นสกุลเงินบาทแค่นั้น ทั้งนี้ ถ้าหากสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้กฎหมายปกป้องเงินออมถูกล้มเลิกใบอนุญาต ผู้ฝากจะได้รับเงินออมคืนด้านใน 30 วัน ตามวงเงินที่กฎหมายกำหนด
ท่านสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันเงินออมถึงที่เหมาะwww.dpa.or.th, ศูนย์บริการข้อมูลปกป้องเงินออม โทร1158 หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/dpathailand