11/08/2022

ดูหนังออนไลน์ ฟรีชัด ระดับ hd แนะนำหนังปี 2020

อันดับ ภาพยนตร์ที่ดีที่สุดแห่งปี 2019 2020 หนังดีที่ไม่ควรพลาดในทศวรรษที่ผ่านมา ใครยังไม่ดูต้องดู ห้ามพลาดโดยเด็ดขาด !

ประชาชนเป็นห่วงจัดงานประเพณีลอยกระทงเกิดคลัสเตอร์ใหม่ จำนวนมากไม่ไปเที่ยวงาน-ลอยออนไลน์แทน

ปชช. 60% ตื่นตระหนกจัดงานประเพณีลอยกระทงกำเนิดคลัสเตอร์ใหม่ โดยมากไม่ท่องเที่ยวงาน-ประเพณีลอยกระทงออนไลน์แทน แนะหน่วยงานเกี่ยวโยงป้องกันโควิดเอาจริงเอาจัง อยากลอยโควิด-ปัญหาเศรษฐกิจไปกับกระทง

ตอนวันที่ 14 พฤศจิกายน “สวนดุสิตโพล”มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สอบถามความคิดเห็นของสามัญชนทั่วราชอาณาจักร ปริมาณทั้งหมดทั้งปวง 1,139 คน ถึงกรณี ที่รัฐบาลได้มีประกาศให้จัดงานประเพณีลอยกระทง ปี 2564 พร้อมกำชับมาตรการความปลอดภัยและมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดซึ่งถือว่าเป็นการจัดงานประเพณีลอยกระทงหนแรกในช่วงที่ยังมีสถานการณ์โควิด-19 โดยการทำการสำรวจระหว่างวันที่ 6-12 พฤศจิกายนก่อนหน้าที่ผ่านมา พบว่า โดยมาก หรือปริมาณร้อยละ 60.04 กล่าวว่า ตื่นตระหนกเรื่องโควิด-19 กลัวกำเนิดคลัสเตอร์ใหม่ รองลงมาปริมาณร้อยละ 52.29 กล่าวว่า เป็นการสงวนวัฒนธรรมไทย ตกทอดจารีตอันดีงาม ปริมาณร้อยละ 50.00 กล่าวว่า เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ปริมาณร้อยละ 44.28 กล่าวว่า ทำให้บรรยากาศครื้นเครง สนุก ได้ผ่อนคลายเพื่อลดการเกิดความเคร่งเคลียด และปริมาณร้อยละ 31.43 กล่าวว่า เปิดประเทศแล้ว ก็ควรจัดงานได้ตามเดิม
เมื่อถามว่าหลังจากคลายล็อกและเปิดประเทศแล้ว สามัญชนพึงพอใจจะไปร่วมเทศกาลประเพณีลอยกระทงที่จัดตามสถานที่ต่างๆหรือเปล่า พบว่า โดยมากหรือปริมาณร้อยละ 43.94 กล่าวว่า ไม่ไป รองลงมาปริมาณร้อยละ 30.68 กล่าวว่า ไม่แน่ใจ มีเพียงแต่ปริมาณร้อยละ 25.38 กล่าวว่า ไป 25.38 และเมื่อถามว่าถ้าหากได้ไปประเพณีลอยกระทง สามัญชนจะเลือกใช้กระทงแบบใด พบว่าโดยมากหรือปริมาณร้อยละ 33.50 กล่าวว่า กระทงออนไลน์ รองลงมาปริมาณร้อยละ 26.99 กล่าวว่า กระทงวัสดุธรรมชาติ ปริมาณร้อยละ 23.56 กล่าวว่า ทำกระทงเอง ฯลฯ เมื่อถามหาความมั่นใจและความเชื่อมั่นถัดมาตรการป้องกันโควิด-19 ในเทศกาลประเพณีลอยกระทงปีนี้ พบว่า โดยมากหรือปริมาณร้อยละ 40.86 กล่าวว่า ไม่ค่อยมั่นใจ ปริมาณร้อยละ 30.71 กล่าวว่า ยังไม่แน่ใจ ปริมาณร้อยละ 23.57 กล่าวว่า ค่อนข้างจะมั่นใจ และปริมาณร้อยละ 4.86 กล่าวว่า มั่นใจมาก

เมื่อถามหาสิ่งที่อยากบอกหน่วยงานที่เกี่ยวโยงสำหรับการจัดงานประเพณีลอยกระทงในปีนี้ พบว่า ชั้น 1 ปริมาณร้อยละ 86.82 กล่าวว่า มีมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด สวมหน้ากากตลอดระยะเวลา มีจุดคัดเลือกกรอง เว้นระยะห่าง ชั้น 2 ปริมาณร้อยละ 63.05 กล่าวว่า สถานที่จัดงานจะต้องเหมาะสม ระบายอากาศก้าวหน้า ไม่แออัด ชั้น 3 ปริมาณร้อยละ 50.04 กล่าวว่า รักษาความปลอดภัย ป้องกันอันตรายจากพลุ ประทัด ไฟไหม้ ฯลฯ ชั้น 4 ปริมาณร้อยละ 47.89 กล่าวว่า ย้ำสงวนวัฒนธรรมจารีตที่ดีงาม ชั้น 5 ปริมาณร้อยละ 41.52 กล่าวว่า พิจารณาความแข็งแรงของเรือโป๊ะจ้าย ท่าเรือ สถานที่จัดงานริมน้ำ เมื่อถามหาการลอยกระทงในปีนี้ที่มีโควิด-19 ไม่เหมือนกับปีที่ผ่านๆมาอย่างไร พบว่า ชั้น 1 ปริมาณร้อยละ 68.04 กล่าวว่า เว้นการไปสถานที่แออัด ชั้น 2 ปริมาณร้อยละ 62.16 กล่าวว่า ระวังสุขภาพเยอะขึ้น ชั้น 3 ปริมาณร้อยละ 50.40 กล่าวว่า เลือกสถานที่ใกล้บ้านที่สุด ชั้น 4 ปริมาณร้อยละ 44.52 กล่าวว่า ความสนุกน้อยลง ชั้น 5 ปริมาณร้อยละ 39.90 กล่าวว่า อดออมเยอะขึ้น

ดังนี้เมื่อถามหาสิ่งที่สามัญชนอยากลอยไปกับกระทงในปีนี้ พบว่า ชั้น 1 ปริมาณร้อยละ 87.84 กล่าวว่า โควิด-19 ชั้น 2 ปริมาณร้อยละ 59.10 กล่าวว่า ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ชั้น 3 ปริมาณร้อยละ 57.84 กล่าวว่า ของใช้ของสอยแพง น้ำมันแพง ชั้น 4 ปริมาณร้อยละ 55.41 กล่าวว่า ความยากจนข้นแค้น และ ชั้น ปริมาณร้อยละ 54.41 กล่าวว่า 5 ปัญหาด้านการเมือง